Warunki członkostwa Ebuno


Aby móc korzystać z Ebuno, zaakceptuj nasze warunkiEbuno Ebuno AB

Polityka prywatności

Ebuno AB, szwedzka firma o numerze organizacyjnym 559183-6027 („Ebuno","we","nasz"Lub"us”) Odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z poniższym opisem. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Ciebie, który zarejestruje konto i zostanie użytkownikiem Ebuno.

Dbamy o Twoją prywatność i cenimy ją. Dlatego w niniejszej polityce prywatności pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących ogólnych celach:

Poniżej możesz przeczytać więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wynikających z przepisów o ochronie danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail [email chroniony] lub zadzwoń do nas + 46 (0) 73 143 8750 . Nasz adres pocztowy to Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Szwecja.  

Poniżej można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na następujące tematy: 

Skąd zbieramy Twoje dane osobowe i czy musisz podawać nam dane osobowe? 2

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i dlaczego? 2

Gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 2

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 3

Szczegółowy opis sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe 4

Jeśli zarejestrujesz konto i zostaniesz użytkownikiem Ebuno 4

Jeśli bierzesz udział w ankietach i / lub grach, które zapewniamy 5

Jeśli kontaktujesz się z nami w mediach społecznościowych 7

Inne czynności związane z przetwarzaniem 8

Równoważenie ocen interesów 9

Skąd zbieramy Twoje dane osobowe i czy musisz podawać nam dane osobowe?

Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, na przykład kiedy rejestrujesz konto i odpowiadasz na nasze pytania dotyczące profilowania.

W przypadku niektórych naszych pytań dotyczących profilowania możesz zdecydować się na udostępnienie nam wrażliwych danych osobowych (np. Danych dotyczących Twojego zdrowia). Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest opcjonalne, a dane, które nam udostępniasz, będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę zgoda .  

Zasadniczo możesz wybrać, czy chcesz przekazać nam swoje dane osobowe. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak podanie nam danych osobowych, np. W celu rejestracji konta. Jakie dokładne dane osobowe od Ciebie wymagamy, znajdziesz w poniższych tabelach w odniesieniu do podstaw prawnych „wykonanie umowy” i „obowiązek prawny”. Dane, których od Ciebie wymagamy, nigdy nie są danymi wrażliwymi.

Jeśli nie podasz nam pewnych danych osobowych, o które prosisz, nie będziesz mógł uczestniczyć w ankietach lub grach, które udostępniamy, lub założyć i używać konta. Ponadto nie będziemy w stanie przestrzegać przepisów dotyczących księgowości i rachunkowości i obsługi ewentualnych roszczeń prawnych.  

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i dlaczego?

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez nas w Ebuno. Jednak w niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, komu udostępniamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej polityki prywatności.

Bez względu na cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym dostawcom IT, którzy będą przetwarzać je w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, aby zapewnić dobre i bezpieczne operacje IT. Udostępniamy Twoje dane osobowe naszym dostawcom IT tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia przez nich zobowiązań wobec nas wynikających z zawartej z nimi umowy.

Jeśli bierzesz udział w ankietach

Gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

My, a także nasi podmioty przetwarzające, przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w UE / EOG. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe poza UE / EOG, robimy to, ponieważ nasz partner, który pomaga nam dopasować Twój profil do ankiet, które uważasz za interesujące i istotne, będzie przechowywać Twoje dane osobowe poza UE / EOG.

Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe poza UE / EOG, robimy to na podstawie decyzji Komisji, standardowych klauzul umownych lub Tarczy Prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, komu udostępniamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej polityki prywatności.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w zależności od okoliczności, przysługuje Ci szereg różnych praw, które opisano poniżej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw lub chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej polityki prywatności.

Prawo do informacji i dostępu

Masz prawo do uzyskania potwierdzenie o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo do otrzymywania informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe i otrzymać kopię Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo mieć poprawiono niedokładne dane osobowe i mieć uzupełniono niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) i ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do usunąć swoje dane osobowe w niektórych przypadkach. Dzieje się tak np. Gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane i gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i stwierdzimy, że po wniesieniu sprzeciwu (patrz poniżej pod Prawo do sprzeciwu), że nie mamy nadrzędnego interesu w dalszym ich przetwarzaniu.

Masz również prawo zażądać, abyśmy ograniczyć nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Na przykład, gdy kwestionujesz dokładność danych osobowych, gdy sprzeciwiłeś się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych i zamiast tego chcesz abyśmy ograniczyli nasze przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania takich danych osobowych (dotyczących Ciebie), które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo w niektórych przypadkach do przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeśli je wykorzystujemy cele marketingowe.

Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest podstawa prawna „Uzasadniony interes”. Sytuacje, w których opieramy nasze przetwarzanie na naszym uzasadnionym interesie, są przedstawione w poniższych wykresach i możesz przeczytać więcej na temat naszego bilansowania ocen interesów na końcu niniejszej polityki prywatności. W niektórych przypadkach możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, nawet jeśli sprzeciwiłeś się naszemu przetwarzaniu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli możemy wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub jeśli ma to na celu ustalenie, wykonanie lub obronę przed roszczeniami prawnymi.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Taką skargę można złożyć do organu w państwie członkowskim UE / EOG, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. W Szwecji organem nadzorczym jest Szwedzki organ ochrony danych.

Szczegółowy opis tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Poniższa tabela szczegółowo opisuje, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarzamy, podstawę prawną przetwarzania oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli zarejestrujesz konto i zostaniesz użytkownikiem Ebuno

Aby zarządzać swoim kontem

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby utworzyć i umożliwić Ci bezpieczne korzystanie z konta, w tym komunikację z Tobą w sprawie Twojego konta
 • Aby zapewnić Ci korzyści wynikające z posiadania konta, w tym np. Umożliwić Ci zarządzanie ustawieniami i uzyskanie dostępu do historii Twoich ankiet
 • Aby śledzić punkty, które otrzymujesz z różnych wypełnionych ankiet
 • Aby obliczyć Twój ranking w porównaniu z innymi użytkownikami Ebuno na podstawie zdobytych punktów

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Kod pocztowy i miasto
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Liczba wypełnionych ankiet i zebranych punktów
 • Inne informacje, które zdecydujesz się nam podać, takie jak adres i numer telefonu

Wykonanie umowy

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy dotyczącej Twojej rejestracji w Ebuno.

Uzasadniony interes

Nie jest konieczne podanie nam adresu i numeru telefonu w celu realizacji jakiejkolwiek umowy. Zamiast tego informacje te są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu przetwarzania Twoich danych osobowych w celu administrowania Twoim kontem.

 • Aby śledzić, kiedy poleciłeś znajomego do Ebuno i ile punktów zebrał, aby nagrodzić Cię dodatkowymi punktami
 • Punkty, które zbierasz
 • Imię znajomego, którego poleciłeś
 • Liczba punktów zdobytych przez Twojego znajomego

Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu nagrodzenia Cię dodatkowymi punktami za rekrutację jednego z Twoich znajomych do Ebuno.

Jeżeli jesteś poleconym przyjacielem i zarejestrujesz konto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o wykonanie umowy, patrz wyżej.

Okres przechowywania: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu, gdy zdecydujesz się usunąć swoje konto w Ebuno lub do czasu, gdy będziesz nieaktywny przez 3 lata.

Aby zarządzać swoim profilem

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Zadawanie pytań w celu utworzenia profilu, który można dopasować do odpowiednich ankiet
 • Aby zapewnić Ci ankiety dopasowane do Twoich zainteresowań i osobowości
 • Aby śledzić pytania, na które odpowiadasz, i nagradzać Cię dodatkowymi punktami

Pamiętaj, że udzielenie odpowiedzi na te pytania jest opcjonalne i że sam decydujesz, jakie informacje chcesz nam udostępnić.

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Informacje o Twoim gospodarstwie domowym, wykształceniu i zawodzie, samochodzie, jedzeniu i napojach, hobby i zainteresowaniach, elektronice, grach komputerowych i wideo, mediach, podróżach i ankietach badawczych, w których chcesz wziąć udział
 • Informacje o pochodzeniu etnicznym, zwyczajach związanych z paleniem i paleniem tytoniu, opiece zdrowotnej i ewentualnych dzieciach

Uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zdecydujesz się nam przekazać, aby móc tworzyć i administrować Twoim profilem.

Wyraźna zgoda

Wrażliwe informacje będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody. W każdej chwili możesz wycofać taką zgodę. Możesz także zmienić niektóre odpowiedzi, których udzieliłeś na „Wolę tego nie ogłaszać”.

Okres przechowywania: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu, gdy zdecydujesz się usunąć konto, do czasu Twojej nieaktywności przez 3 lata lub do czasu zmiany odpowiedzi na „Wolę tego nie deklarować”. Jeśli wycofasz swoją zgodę, natychmiast zaprzestaniemy przechowywania Twoich wrażliwych danych osobowych.

Jeśli bierzesz udział w ankietach i / lub grach, które udostępniamy

Aby umożliwić dopasowanie Twojego profilu do odpowiednich ankiet

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby umożliwić dopasowanie Twojego profilu do ankiet, które uznasz za istotne i interesujące, udostępniamy informacje naszym partnerom
 • Nasz partner dopasowuje Twój profil do firm, które prowadzą ankiety zarówno w UE, jak i poza nią

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Kod pocztowy i miasto
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Liczba wypełnionych ankiet i zebranych punktów
 • Inne informacje, które zdecydujesz się nam podać, takie jak adres i numer telefonu
 • Inne informacje z pytań dotyczących profilowania, na które zdecydowałeś się odpowiedzieć

Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu dopasowania Twojego profilu do ankiet, które uważasz za istotne i interesujące.

Wyraźna zgoda

Wrażliwe informacje będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody. W każdej chwili możesz wycofać taką zgodę. Możesz także zmienić niektóre odpowiedzi, których udzieliłeś na „Wolę tego nie ogłaszać”.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu dopasowania. Przestaniemy przechowywać Twoje wrażliwe dane osobowe natychmiast po wycofaniu zgody lub zmianie odpowiedzi na „Wolę tego nie deklarować”.

Aby przeprowadzać ankiety

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby zapewnić Ci ankiety, w których możesz wziąć udział
 • Aby przyznać Ci punkty za każdą ankietę, w której bierzesz udział

Pamiętaj, że zapewniamy Ci możliwość udziału w ankietach, ale faktycznymi ankietami zarządzają strony trzecie. Jeśli zdecydujesz się podać swoje imię i nazwisko lub jakiekolwiek inne informacje o sobie w ankiecie, firma ankietowa może powiązać twoje odpowiedzi z tobą jako osobą. W takich przypadkach firma ankietowa stanie się administratorem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzają Twoje dane, możesz skontaktować się z odpowiednią firmą.

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Kod pocztowy i miasto
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Inne informacje, które zdecydujesz się nam podać, takie jak adres i numer telefonu
 • Liczba wypełnionych ankiet i zebranych punktów
 • Informacje, które przekazałeś nam za pośrednictwem swojego profilu

Uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu dostarczania Ci ankiet, w których możesz wziąć udział.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia ankiety.

Aby zapewnić gry

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby zapewnić Ci gry, w które możesz grać
 • Aby obliczyć punkty po każdej wygranej lub przegranej grze
 • Aby obliczyć swój ranking w porównaniu z innymi graczami

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Liczba zebranych punktów
 • Liczba punktów, które wygrywasz lub tracisz podczas grania w gry

Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu umożliwienia Ci grania w oferowane przez nas gry, uzyskania szansy na wygranie dodatkowych punktów i sprawdzenia Twojej pozycji na tle innych użytkowników.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu, gdy zdecydujesz się usunąć swoje konto lub do 3 lat nieaktywności.

Aby zarządzać wypłatą punktów w zamian za karty podarunkowe

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby zamienić otrzymane punkty na karty podarunkowe
 • Aby wysłać Ci kartę podarunkową

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Liczba wypełnionych ankiet i zebranych punktów
 • Informacje na temat wybranej karty podarunkowej

Wykonanie umowy

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy dotyczącej Twojego członkostwa w Ebuno, co oznacza, że ​​otrzymujesz punkty, które możesz wypłacić jako karty podarunkowe w zamian za udział w ankietach.  

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia wycofania zgody.

Aby zarządzać wypłatą punktów w zamian za pieniądze PayPal

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby zamienić otrzymane punkty na pieniądze PayPal
 • Aby wysłać Ci nagrodę PayPal

Pamiętaj, że aby zamienić Twoje punkty na pieniądze PayPal, udostępniamy Twoje dane osobowe firmie PayPal. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak PayPal przetwarza Twoje dane, możesz skontaktować się z PayPal.

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Liczba wypełnionych ankiet i zebranych punktów
 • Informacje na temat wybranej karty podarunkowej

Wykonanie umowy

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy dotyczącej Twojego członkostwa w Ebuno, co oznacza, że ​​otrzymujesz punkty, które możesz wypłacić jako pieniądze PayPal w zamian za udział w ankietach.  

Okres przechowywania: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu sfinalizowania wypłaty.

Jeśli kontaktujesz się z nami w witrynie Media społecznościowe

Aby komunikować się z Tobą w mediach społecznościowych

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby komunikować się z Tobą za pośrednictwem naszego konta w mediach społecznościowych (Facebook), np. Jeśli komunikujesz się z nami na naszej stronie
 • Informacje z Twojego profilu w danych mediach społecznościowych (nazwa użytkownika i dowolne zdjęcie, które wybrałeś dla swojego konta)
 • Informacje, które podajesz na naszej stronie

Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu komunikowania się z Tobą na naszej platformie mediów społecznościowych.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli poprosisz nas o ich usunięcie lub jeśli samodzielnie usuniesz treści, ale w przeciwnym razie będziemy przechowywać dane osobowe na platformie mediów społecznościowych do odwołania.

Inne czynności związane z przetwarzaniem

Aby zapewnić obsługę klienta

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Odpowiadaj i zarządzaj sprawami obsługi klienta

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe, które podajesz w naszym kontakcie
 • Inne informacje, które podajesz w tej sprawie, np. Problem z funkcją

Uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi i administrowania sprawami obsługi klienta.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat po rozwiązaniu sprawy obsługi klienta.

Aby ulepszyć nasze usługi

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Aby ulepszyć nasze usługi i funkcje witryny w oparciu o Państwa opinie

Informacje, które nam przekazujesz, np .:

 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe (e-mail)
 • Inne informacje, które przekazujesz nam podczas wysyłania nam opinii

Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu obsługi opinii i ulepszania naszych usług.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 2 lat.  

Obsługi wszelkich roszczeń i praw

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Zajmij się wszelkimi prawami konsumenta, takimi jak prawo do składania reklamacji
 • Bronimy się przed roszczeniami i reklamacjami
 • Zgłaszaj wszelkie roszczenia
 • Nazwa serwisu
 • Dane kontaktowe, które wybrałeś, np. Adres e-mail i / lub numer telefonu
 • Informacje z naszej komunikacji z Tobą w związku z reklamacją, np. Informacje o odpowiedniej rezerwacji lub informacje o Twoim pobycie

Obowiązek wynikający z prawa

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy, tj. Wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. 

Uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu obrony przed ewentualnym roszczeniem prawnym i wniesienia wszelkich roszczeń.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu rozpatrzenia reklamacji, do czasu załatwienia prawa lub do czasu trwania sporu.

Przestrzeganie przepisów dotyczących księgowości i rachunkowości

Jakie przetwarzanie wykonujemy

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania

 • Przechowuj informacje w księgowości i rachunkowości  
 • Nazwa serwisu
 • Historia dotycząca wypłat i dokonanych płatności
 • Inne informacje stanowiące zapisy księgowe

Obowiązek wynikający z prawa

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy, tj. Przepisów dotyczących rachunkowości i rachunkowości.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do siódmego roku włącznie po zakończeniu roku kalendarzowego za rok obrotowy, którego dotyczą dane osobowe.

Równoważenie ocen interesów

Jak stwierdziliśmy powyżej, w niektórych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz „uzasadniony interes”. Dokonując bilansowania interesów w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, doszliśmy do wniosku, że nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzania przeważa nad Twoimi interesami lub prawami, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego wyważania ocen interesów, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona przez Ebuno AB w dniu 2020.

 /

Odnośnie CINT i Ebuno


Warunki członkostwa w panelu, udziału w ankiecie i korzystania z usług

Data wejścia w życie: 28 lutego 2018

Ostatnio przeglądane: 28 lutego 2018

Definicje

Użyte w niniejszych Warunkach poniższe terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie.

"Aktywny panelista”Odnosi się do członka panelu, który: (a) brał udział w ankiecie, (b) inny program badawczy; lub (c) inne części Usługi, co najmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy; lub d) aktualizował swój profil lub informacje o członku co najmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

"Usługa śledzenia badań rynkowych”Odnosi się do Usługi zaakceptowanej przez Użytkownika, która może śledzić zachowanie online takiego Użytkownika, takiej jak strony internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp, oraz kampanie internetowe udostępnione Użytkownikowi do celów badań rynkowych, w tym śledzenia reklam.

"Obowiązujące prawo”Odnosi się do obowiązujących krajowych i / lub lokalnych praw i przepisów.

"klientem”Odnosi się do Naszych klientów, którym świadczymy usługi.

"Treść”Odnosi się do informacji w Naszej Witrynie, Witrynie ankietowej, Witrynie panelowej lub Witrynie partnerskiej.

"Panel”Odnosi się do grupy osób, które zgodziły się być zapraszane i uczestniczyć w badaniach rynku, innych programach badawczych lub innych częściach Usług do badania rynku.

"Członek panelu”Odnosi się do członka Panelu.

"Właściciel panelu”Odnosi się do właściciela Panelu i Witryny Panelu, w której jesteś członkiem Panelu.

"Witryna panelu”Odnosi się do strony internetowej, na której można zarejestrować się, aby zostać Członkami Panelu.

"partner”Odnosi się do jednego z naszych partnerów, w tym Właścicieli Paneli i innych partnerów.

"Witryna partnerska”Odnosi się do strony internetowej obsługiwanej przez jednego z naszych Partnerów.

"Uczestnik”Odnosi się do osoby, która nie jest Członkiem Panelu, skierowanej do Ankiety, innego Programu Badawczego lub innych części Usług przez jednego z naszych Partnerów.

"Dane osobowe”Oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Przedmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować lub prześledzić, w szczególności na podstawie samego identyfikatora lub w połączeniu z innymi danymi osobowymi lub informacjami umożliwiającymi identyfikację. Dane osobowe mogą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki, dane biometryczne, zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub wideo oraz inne informacje, które są powiązane lub możliwe do powiązania z osobą, np. Medyczne, edukacyjne , informacje finansowe i dotyczące zatrudnienia. (UWAGA: Dane osobowe mogą być również określane jako dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację).

"Program badawczy”Odnosi się do możliwości badawczych innych niż ankieta.

"Ograniczone treści”Odnosi się do informacji poufnych i / lub zastrzeżonych, materiałów, produktów i Treści należących do nas i / lub właściciela panelu, właściciela ankiety, klienta, partnera i / lub licencjodawcy.

"Usługi”Odnosi się do usługi świadczonej przez nas, która pozwala Państwu, jako członkowi panelu lub uczestnikowi, na udział w (a) panelu lub ankiecie, (b) innym programie badawczym lub (c) jakiejkolwiek innej usłudze świadczonej przez nas oraz używane przez Ciebie, takie jak usługa śledzenia badań rynkowych.

"Zgłoszenia”Odnosi się do wszystkich komentarzy, opinii, sugestii, pomysłów i innych informacji, które przesyłasz lub zbieramy, gdy uczestniczysz w Panelu, odpowiadasz na Ankietę lub inny Program Badawczy lub korzystasz z Usługi.

"Właściciel ankiety”Odnosi się do właściciela Ankiety, którym zazwyczaj jest Klient.

"Strona ankiety”Odnosi się do strony internetowej, na którą odpowiadasz i wypełniasz Ankietę.

"Ankiety”Odnosi się do ankiet badań rynkowych udostępnionych Państwu przez nas.

"Strony internetowe osób trzecich”Odnosi się do witryn utrzymywanych i / lub obsługiwanych przez strony trzecie.

"użytkownik”Odnosi się do Ciebie jako osoby fizycznej podczas korzystania z Usługi.

"treści użytkownika”Odnosi się do wszystkich treści, materiałów, informacji i komentarzy, których używasz, przesyłasz, publikujesz lub przesyłasz lub zbieramy podczas korzystania z Usługi, w tym informacje otrzymane za pośrednictwem Usługi śledzenia reklam, takie jak dane dotyczące wzorców korzystania z Internetu.

"You","Siebie","Twój"I"Twój”Odnoszą się do Ciebie jako osoby.

"We","Us","Nasz"I"CInt”Odnoszą się do szwedzkiego podmiotu Cint AB reg. Nie. 556559-8769.

1. Możliwość zastosowania; Umowa

Niniejsze Warunki (dalej „Warunki”) Obowiązują jako uzupełnienie jakiejkolwiek umowy z Właścicielem Panelu Panelu, którego jesteś Członkiem Panelu, a także wszelkie szczególne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ankiety, innego Programu Badawczego lub innej Usługi. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania w zakresie, w jakim stoją w sprzeczności z warunkami umowy pomiędzy Tobą a Właścicielem Panelu lub z określonymi warunkami podanymi przez Właściciela Panelu lub Klienta jako warunek Twojego udziału w Ankiecie lub innym Programie Badawczym, pod warunkiem jednakże takie inne warunki nie ograniczają naszych praw ani nie zwiększają naszej odpowiedzialności określonej w niniejszych Warunkach.

2. Wprowadzenie

Celem niniejszych Warunków jest określenie ogólnych warunków korzystania z Usług, w tym udziału w ankietach, panelu lub innych programach badawczych.

Zarządzamy relacjami pomiędzy Właścicielem Ankiety a Właścicielem Panelu i działamy w imieniu Właściciela Panelu. Jesteśmy również dostawcą platformy, umożliwiając Członkom Panelu udział w Ankietach, innych Programach Badawczych i korzystaniu z innych usług.

Oprócz powyższego możemy również zarządzać zachętami. Szczegóły dotyczące takiego programu motywacyjnego można znaleźć w niniejszych Warunkach.

3. Kwalifikowalność członkostwa w panelu

Członkostwo w panelu jest na ogół otwarte dla osób, które spełniają wymagania członkostwa, w tym między innymi minimalne wymagania wiekowe i wymagania dotyczące lokalizacji geograficznej. Wymagania dotyczące członkostwa w Panelu mogą się różnić w zależności od konkretnego Panelu i są określane przez Właściciela Panelu. Zgadzając się na członkostwo w Panelu, zgadzasz się na otrzymywanie zaproszeń do udziału w Ankietach, Programach Badawczych lub innych Usługach, zarówno od Właściciela Panelu, którego zgłosiłeś do panelu, jak i od innych Właścicieli Panelu. Możesz zrezygnować z członkostwa w Panelu w dowolnym momencie, patrz sekcja 12 „Zasady rezygnacji” poniżej.

W każdym panelu zezwalamy tylko na jednego członka panelu na unikalny adres e-mail.

4. Rejestracja panelu

Aby zostać Członkiem Panelu, należy zarejestrować się w Witrynie Panelu i podać pewne informacje o sobie. Podane przez Ciebie informacje muszą być prawdziwe, poprawne i kompletne. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania dostępu do Usługi lub udziału w ankiecie lub innym programie badawczym, jeśli podasz informacje lub mamy powody, by podejrzewać, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, poprawne i kompletne.

Członkostwo w Panelu ma charakter osobisty i może być używane tylko przez osobę, która zarejestruje się w panelu. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich informacji o użytkowniku i hasła oraz jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek użycie, autoryzowane lub nieautoryzowane, swojego konta członkowskiego.

5. Warunki udziału w ankiecie, innym programie badawczym lub innych usługach

Kiedy bierzesz udział w ankiecie, innym programie badawczym lub innej usłudze i / lub korzystasz z naszej witryny, witryny z ankietami lub witryny z panelami, jesteś zobowiązany do przestrzegania niniejszych Warunków, a także wszelkich innych warunków, które mają zastosowanie do Twoich uczestnictwo, w tym wszelkie umowy między Tobą a Właścicielem Panelu lub warunki stosowane przez Klienta lub Partnera.

Uczestnicząc w ankiecie, innym programie badawczym lub innej usłudze, zgadzasz się na podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych informacji o sobie. Jeśli podasz informacje lub mamy powody, by podejrzewać, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, poprawne i kompletne, możesz nie kwalifikować się do ankiety, innego programu badawczego lub innej usługi, a co za tym idzie, nie otrzymasz żadnych zachęt za udział. Ponadto Właściciel Panelu może wypowiedzieć Twoje członkostwo, co spowoduje, że nie będziesz mógł uczestniczyć w kolejnych Ankietach ani innych Programach Badawczych.

Jesteś odpowiedzialny za działania i komunikację podejmowaną lub przesyłaną z Twojego konta.

6. Korzystanie z usług

Udział w ankiecie, innej usłudze badawczej lub korzystanie z innej usługi jest dobrowolne. Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, ograniczenia lub zablokowania dostępu do całości lub części Usług bez wcześniejszego powiadomienia.

Możemy w dowolnym momencie odmówić świadczenia Usług komukolwiek według własnego uznania.

Przyjmujesz do wiadomości, że uzyskujesz dostęp do Usług, korzystasz z nich i / lub uczestniczysz w nich w charakterze niezależnego wykonawcy, a niniejsze Warunki nie mają na celu ani nie tworzą relacji agencji, partnerstwa, spółki joint venture, pracownika-pracodawcy ani franczyzodawcy-franczyzobiorcy.

7. Nieautoryzowane użycie

Zgadzasz się nie:

(a) zakłócać, ingerować w bezpieczeństwo lub w inny sposób nadużywać Usługi lub Naszej Witryny, Witryny z ankietami, Witryny panelu, Witryny partnerskiej lub jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych lub dostępnych za pośrednictwem Ankiety lub Witryna z ankietami lub witryny stowarzyszone lub połączone;

(b) używać pająków, robotów lub innych zautomatyzowanych technik eksploracji danych w celu katalogowania, pobierania, przechowywania lub w inny sposób reprodukcji lub dystrybucji danych lub treści dostępnych w związku z Usługą lub w inny sposób manipulowania wynikami Ankiety;

(c) podejmować jakichkolwiek działań w celu zakłócenia naszej Witryny, Witryny z ankietami, Witryny panelowej lub Witryny partnerskiej lub korzystania z takich witryn przez osobę fizyczną, w tym między innymi przeciążanie lub „awarie” witryny internetowej;

(d) wysyłać ani przesyłać żadnych wirusów, uszkodzonych danych lub innego szkodliwego, zakłócającego lub niszczącego kodu, pliku lub informacji, w tym między innymi oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania i trojanów;

(e) zbierać wszelkie Dane Osobowe innych Użytkowników Usług;

(f) wysyłać niechciane wiadomości e-mail, takie jak promocje i reklamy produktów lub usług;

(g) otwierać, używać lub utrzymywać więcej niż jedno (1) konto członkowskie w Panelu;

(h) używać lub próbować używać konta innego Użytkownika bez upoważnienia lub tworzyć konta z fałszywą tożsamością;

(i) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszej witryny, ankiety, witryny ankietowej, witryny panelu, witryny partnerskiej lub części ankiety, naszej witryny, witryny ankiet, witryny panelu lub witryny partnerskiej, które są ograniczone ogólny dostęp;

(j) fałszować lub maskować swoją prawdziwą tożsamość;

(k) oprawić część (części) naszej Witryny, Witryny ankietowej, Witryny panelowej lub Witryny partnerskiej i wyświetlać ją w innej witrynie internetowej lub mediach lub zmieniać wygląd dowolnej Witryny z ankietami, Witryny panelowej lub Witryny partnerskiej;

(l) ustanawiać łącza ze strony internetowej do Naszej Witryny, Witryny z ankietami, Witryny panelowej lub Witryny partnerskiej lub do Usług bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

(m) publikować lub przesyłać jakichkolwiek materiałów lub treści zawierających groźby, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne, skandaliczne lub podburzające;

(n) popełnić faul; obraźliwy lub obsceniczny język w naszej witrynie, ankiecie lub w witrynie z ankietami, w witrynie panelu lub w witrynie partnerskiej;

(o) angażować się w jakąkolwiek oszukańczą działalność, w tym między innymi przyspieszać ankiety, wykonywać tę samą ankietę więcej niż jeden raz, podawać fałszywe informacje podczas procesu rejestracji, przekazywać fałszywe lub nieprawdziwe dane ankiety, realizować lub próbować wykorzystać zachęty za pośrednictwem fałszywe lub oszukańcze środki, manipulowanie ankietami oraz, w odniesieniu do korzystania z usługi śledzenia reklam, uzyskiwanie dostępu do witryn internetowych lub kampanii online wyłącznie w celu przedstawienia fałszywego wrażenia na temat Twojego zachowania w Internecie;

(p) przeprowadzić inżynierię wsteczną dowolnego aspektu Usługi ani podejmować żadnych działań, które mogą ujawnić lub ujawnić kod źródłowy, lub obejść lub obejść środki lub mechanizmy kontrolne stosowane w celu zakazania, ograniczenia lub ograniczenia dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej, treści lub kodów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo;

(q) angażować się w jakiekolwiek działania przestępcze lub nielegalne, które mogą być powiązane z Naszą Witryną, Ankietą lub Witryną z ankietami, Witryną panelową lub Witryną partnerską;

(r) używać Treści objętych ograniczeniami z naruszeniem lub naruszeniem niniejszych Warunków; lub

(s) zachęcać i / lub doradzać jakiejkolwiek osobie, w tym między innymi Członkom Panelu, Uczestnikom lub którymkolwiek z naszych pracowników, do popełnienia czynu sprzecznego z Warunkami.

8. Ograniczona zawartość

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi wszystkie koncepcje, teksty, projekty, grafiki, rysunki, fotografie, klipy wideo, muzyka i dźwięki oraz wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte w ankiecie, innym programie badawczym lub inne Usługi i / lub w Naszej witrynie, Witrynie z ankietami, Witrynie panelowej lub Witrynie partnerskiej oraz ich wybór i ustalenia podlegają prawom własności intelektualnej, w tym między innymi prawom autorskim, znakom towarowym i patentom lub prawu do ubiegania się o ich rejestracja w dowolnym miejscu na świecie, będąca w posiadaniu Nas, Właściciela Ankiety, Właściciela Panelu, Partnera lub innych osób trzecich, które są właścicielami lub kontrolują takie Treści Zastrzeżone.

Korzystając z Usługi lub uczestnicząc w ankiecie, innym programie badawczym lub innej usłudze, możesz być narażony na treści podlegające ograniczeniom. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw do Treści podlegających ograniczeniom, a wszelkie prawa własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji na używanie, ujawnianie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub reprodukcję (w tym między innymi publikowanie w dowolnej witrynie internetowej, mediach społecznościowych lub na blogu) Treści podlegającej ograniczeniom ani przedmiotu Treści podlegającej ograniczeniom. Należy pamiętać, że w przypadku zidentyfikowania Państwa nieautoryzowanego wykorzystania Treści podlegających ograniczeniom mogą zostać podjęte kroki prawne. Niniejszym zostajesz poinformowany i potwierdzasz, że będziemy w pełni współpracować przy wszystkich wnioskach stron trzecich o ujawnienie (w tym między innymi ujawnienie Twojej tożsamości) w związku z twierdzeniami, że wykorzystałeś Treści objęte ograniczeniami z naruszeniem niniejszych Warunków, które uważamy za uzasadnione.

Możesz uczestniczyć w ankiecie, innym programie badawczym, innej usłudze i / lub korzystać z naszej witryny, witryny z ankietami, witryny panelowej lub witryny partnerskiej w sposób, który nie narusza naszej lub strony trzeciej własności intelektualnej prawa.

9. Treści użytkownika

Jesteś odpowiedzialny za całą Treść użytkownika. Jesteś również odpowiedzialny za uzyskanie, w stosownych przypadkach, zgód, zgód i / lub upoważnień stron trzecich do korzystania przez Ciebie i przez nas z Treści użytkownika. Treści użytkownika, w tym zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub wideo, mogą być uważane za Dane Osobowe. Treść użytkownika może stać się publicznie dostępna i udostępniona stronom trzecim, w tym między innymi naszym klientom, klientom naszych klientów, właścicielom ankiet, właścicielom paneli, partnerom i zewnętrznym dostawcom usług. Zapewnisz, że Treści użytkownika nie zawierają treści chronionych prawem autorskim lub znaków towarowych ani materiałów stron trzecich, w tym audio, wideo, obrazów lub podobizny kogokolwiek innego niż Ty, chyba że uzyskałeś zgody, zgody i / lub upoważnienia od takich osoby trzecie wymagane do korzystania przez Ciebie i nasze z takich Treści użytkownika. Nie otrzymasz rekompensaty za korzystanie przez nas, naszych partnerów lub klientów z jakichkolwiek Treści użytkownika.

Używając, przesyłając, publikując, przesyłając lub zezwalając nam na gromadzenie (takie zezwolenie uważa się za udzielone za Twoją zgodą z niniejszymi Warunkami i korzystaniem z odpowiedniej Usługi) Treści użytkownika w związku z Usługami, niniejszym udzielasz nam wieczystego, nieodwołalnego, nieograniczonego , zbywalne, podlegające podlicencjonowaniu, na całym świecie, wolne od tantiem, prawo i licencja do edycji, kopiowania, przesyłania, publikowania, wyświetlania, tworzenia dzieł pochodnych, reprodukcji, modyfikowania, rozpowszechniania i innego wykorzystywania Treści użytkownika według własnego uznania. Nie otrzymasz żadnej rekompensaty za Treści użytkownika lub korzystanie przez nas z nich, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Treści użytkownika i korzystanie przez nas z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami nie naruszy praw własności intelektualnej stron trzecich. Nie przeglądamy i nie możemy przeglądać wszystkich Treści użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do usuwania, usuwania lub edytowania Treści użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania: (a) naruszają niniejsze Warunki; (b) naruszają prawa własności intelektualnej; lub (c) być obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne.

10. Polityka dotycząca programów motywacyjnych opartych na punktach

Jeśli odpowiesz i pomyślnie wypełnisz ankietę, weźmiesz udział w innym programie badawczym lub innej usłudze, możesz zdobyć punkty, które można wymienić na różne nagrody lub gotówkę w naszym programie motywacyjnym. Nie musisz nic kupować, aby otrzymać punkty. Zdobyte punkty są osobiste i nie możesz ich przekazać nikomu innemu. Twoje punkty będą ważne i wymienialne przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy po tym, jak Twoje konto stanie się nieaktywne. Wszelkie punkty lub zachęty, które nie zostaną przez Ciebie wykorzystane, mogą zostać przez nas anulowane.

Na początku ankiety, innego programu badawczego lub innej usługi otrzymasz informację o liczbie punktów, które możesz zdobyć. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje podatkowe lub cła, które mogą powstać w wyniku przyznanych lub zrealizowanych punktów lub zachęt. Jeśli naruszysz Warunki, możesz stracić wszystkie punkty lub zachęty, które zdobyłeś. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności względem zdobytych punktów.

11. Aktualizacje profili

Członkowie Panelu zgadzają się na aktualizowanie swoich profili członkowskich. Członek Panelu może aktualizować, poprawiać i / lub usuwać informacje zawarte w jego profilach członkowskich poprzez: (a) dostęp do swojego konta członkowskiego w Panelu; lub (b) wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego zespołu obsługi Członków Panelu dla odpowiedniego Panelu.

12. Polityka rezygnacji

Członkowie Panelu mogą zrezygnować z korzystania z dowolnych lub wszystkich Usług (w tym między innymi z otrzymywania zaproszeń do Ankiety, biuletynów lub komunikatów) w dowolnym momencie poprzez: (a) przestrzeganie procedur rezygnacji z subskrypcji opisanych w odpowiedniej Witrynie Panelu lub powiązanych witrynach lub zawartych w wiadomości e-mail otrzymanej od nas; lub (b) wysyłając wiadomość e-mail do zespołu ds. obsługi członków naszego panelu tutaj

Dołożymy wszelkich starań, zgodnie z wymogami prawa lub przepisów, aby odpowiedzieć na każdą prośbę e-mail w rozsądnym terminie po otrzymaniu. Po zakończeniu świadczenia Usług dane kontaktowe Członka Panelu zostaną usunięte ze wszystkich list korespondencyjnych lub kontaktowych związanych z zakończonymi Usługami. Pamiętaj, że ukończenie usuwania może zająć kilka dni iw tym czasie możesz otrzymywać od nas wiadomości, które zostały utworzone lub skompilowane przed rezygnacją.

13. Linki

W związku z korzystaniem z Usługi możesz mieć możliwość łączenia się z witryną internetową strony trzeciej lub łączenia się z nią. Należy pamiętać, że nie popieramy żadnej witryny internetowej osoby trzeciej ani produktów, usług i / lub możliwości reklamowanych, oferowanych, za pośrednictwem lub w związku z taką witryną internetową osoby trzeciej. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi zasadami i warunkami mającymi zastosowanie do takich witryn internetowych osób trzecich.

14. Komunikacja z nami

Cała komunikacja (z wyłączeniem Danych Osobowych) i Treści użytkownika przesłane lub przekazane nam przez Ciebie pocztą elektroniczną lub w inny sposób lub w inny sposób zebrane przez nas będą traktowane jako Twoje niepoufne i niezastrzeżone informacje, chyba że wyraźnie wskażesz inaczej. przed przesłaniem nam przez Użytkownika lub zezwoleniem nam na gromadzenie takich wiadomości i Treści użytkownika lub w tym samym czasie. Zgadzasz się, że wszelkie takie komunikaty i Treści użytkownika mogą być wykorzystywane przez nas według własnego uznania.

15. Prywatność

Podczas ubiegania się o członkostwo w Panelu, korzystania z Usługi lub w inny sposób komunikując się z Nami lub Właścicielem Panelu, dane osobowe dotyczące Państwa mogą być przetwarzane. Aby uzyskać informacje na temat praktyk Cint w zakresie prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności uczestnika badania tutaj.

16. Zrzeczenie się

Wyraźnie zgadzasz się, że udział w ankiecie, innym programie badawczym oraz korzystaniu z Usługi i przeglądaniu naszej witryny, witryny ankietowej, witryny panelowej lub witryny partnerskiej odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo my, nasi klienci, właściciele ankiet, właściciele paneli, partnerzy lub inne strony trzecie, a także nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, przedstawiciele, agenci, zewnętrzni dostawcy treści i licencjodawcy nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, w tym dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, że udział w ankiecie lub korzystanie z Usługi, naszej witryny, witryny z ankietami, witryny panelu lub witryny partnerskiej być nieprzerwane i wolne od błędów. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo my, nasi klienci, właściciele ankiet, właściciele paneli, partnerzy lub inne strony trzecie, a także nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, przedstawiciele, agenci, zewnętrzni dostawcy treści i licencjodawcy nie udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, w tym dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, wiarygodności lub treści jakichkolwiek informacji lub usług świadczonych za pośrednictwem Ankiety lub naszej witryny, witryny z ankietami, panelu Witryna lub Witryna partnerska inna niż wyraźnie określona w niniejszych Warunkach.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO BADAMY WŁAŚCICIELI, WŁAŚCICIELI PANELI LUB PARTNERÓW, OSOBY TRZECIE LUB DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, AKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, KONTRAHENTÓW, WŁAŚCICIELI PANELI LUB PARTNERÓW, OSÓB TRZECICH LUB DYREKTORÓW, OFICERÓW, AKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, KONTRAHENTÓW, WŁAŚCICIELI PANELI LUB PARTNERÓW, OSÓB TRZECICH LUB DYREKTORÓW W KAŻDEJ SPRAWIE ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, USŁUGI, NASZEJ WITRYNY, ANKIETY, STRONY PANELU, STRONY PARTNERSKIEJ LUB WSZELKICH ZGŁOSZEŃ, KTÓRYCH SKŁADASZ LUB WSZELKICH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, KARNYCH, PRZYPADKOWYCH, POWIĄZANYCH, PRZYKŁADOWYCH LUB KONTEKSTOWYCH SZKODY, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB INNE SZKODY NIEPOŚREDNIE, ZWALCZAŁO SIĘ O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE LUB MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach obowiązują niezależnie od formy działania, czy to w umowie, gwarancji, czynu niedozwolonego, quasi-czynu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego i będą obowiązywać po zasadniczym naruszeniu lub naruszeniach lub niepowodzeniu zasadniczy cel umowy lub brak wyłącznego środka zaradczego.

18. Odszkodowanie

Zgadzasz się w pełni i skutecznie zabezpieczyć, chronić i utrzymywać nas, właścicieli ankiet, właścicieli paneli i partnerów oraz inne powiązane strony trzecie, w tym dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, wykonawców, podmioty stowarzyszone, następców lub cesjonariuszy, nieszkodliwe przed oraz przed wszelkimi szkodami, wydatkami, zobowiązaniami i stratami wszelkiego rodzaju, w tym opłatami prawnymi, wynikającymi, bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek naruszenia Warunków spowodowanego przez Ciebie.

19. Zmiany

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych Warunków. Twoją zgodę uzyskamy przed wprowadzeniem zmian, które mają taki charakter, że zgoda jest potrzebna lub wymagana. W przypadku zmian, które nie wymagają zgody, dalsze korzystanie z Usług, dostęp do nich i / lub uczestnictwo w nich oznacza i będzie stanowić akceptację niniejszych Warunków ze zmianami.

20. Zgodność z obowiązującym prawem

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zawsze będziesz przestrzegać Obowiązującego Prawa, odpowiadając na Ankietę, uczestnicząc w innym Programie Badawczym lub w inny sposób korzystając z Usługi.

21. Zawieszenie, wypowiedzenie i dezaktywacja

Oprócz wszelkich innych dostępnych środków zaradczych, możemy bez powiadomienia zawiesić i / lub zakończyć korzystanie z Usługi i dostęp do niej lub członkostwo w Panelu, jeśli naruszysz niniejsze Warunki lub w przypadku, gdy Korzystasz z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób działasz w sposób, który według naszego wyłącznego uznania jest nie do zaakceptowania przez nas, właściciela ankiety, właściciela panelu lub partnera. Jeśli wygaśniemy Twoje prawo do korzystania z Usługi i / lub jeśli Twoje członkostwo w Panelu zostanie zakończone: (a) Użytkownik traci wszelkie prawa, tytuły i udziały w i / lub do wszystkich niewykupionych nagród, zachęt i / lub nagród ze skutkiem po wygaśnięciu ; (b) Twoje członkostwo w Panelu zostanie natychmiast anulowane; (c) Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zostanie natychmiast przerwane; oraz (d) nie będziesz mógł uczestniczyć w żadnych przyszłych Ankietach oferowanych za pośrednictwem Usługi.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji konta członkostwa w Panelu: (a) jeśli nie jesteś już aktywnym panelistą; (b) jeśli otrzymamy twarde powiadomienie o odrzuceniu lub niepowodzeniu dostawy w naszej komunikacji e-mail z Twoim kontem e-mail; lub (c) jeśli otrzymamy powiadomienie o odpowiedzi „pełna skrzynka pocztowa” trzy (3) razy w naszej wiadomości e-mail na Twoje konto e-mail.

W przypadku dezaktywacji, wypowiedzenia przez Ciebie lub wypowiedzenia przez nas, tracisz wszelkie zachęty, które zdobyłeś.

22. Rozdzielność postanowień i cesja

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub postanowienie zostanie uznane za oddzielne od pozostałej części niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana i interpretowana bez odniesienia do niewykonalnego warunku.

Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać wstrzymana według naszego wyłącznego uznania. Zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie scedować niniejsze Warunki na kogokolwiek.

23. Prawo właściwe, jurysdykcja i właściwość terytorialna

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym wszelkie pytania dotyczące ich istnienia, ważności lub wygaśnięcia, będą kierowane do sądu okręgowego w Sztokholmie (Sw. Stockholms tingsrätt) oraz regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim, bez w odniesieniu do wszelkich zasad wyboru prawa (zarówno szwedzkiego, jak i jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogą przewidywać zastosowanie przepisów innej jurysdykcji.Informacja o prywatności uczestnika Cint Research

Data wejścia w życie: 28 lutego 2018

Ostatnio przeglądane: 28 lutego 2018

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności określa, w jaki sposób Cint AB („Cint”) wykorzystuje (gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia oraz wykorzystuje w inny sposób) Twoje dane osobowe („Dane osobowe”, które mogą być również określane jako informacje umożliwiające identyfikację osoby lub „PII”) oraz inne informacje opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, czy jesteś członkiem panelu („Członek panelu”) panelu należącego do jednego z naszych Właścicieli panelu („Właściciele panelu”), czy też jesteś uczestnikiem („Uczestnik”) skierowanym do ankiety lub inny program badania rynku przez jednego z naszych klientów („Klienci”) lub Partnerów („Partnerzy”). Twój udział może również podlegać polityce prywatności jednego z naszych właścicieli panelu.

Cint ma siedzibę w UE, a informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności opierają się na ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (2016/679) lub RODO, które zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych. Jednak w zależności od miejsca zamieszkania mogą obowiązywać również inne przepisy i regulacje dotyczące prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy mieszkańców wszystkich krajów na całym świecie.

Cint zobowiązuje się do ustanowienia i utrzymywania procedur biznesowych zgodnych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i spowoduje, że jej podmioty stowarzyszone.

KIM JEST CINT?

Cint zapewnia globalną platformę do badań i spostrzeżeń online, która łączy właścicieli paneli z badaczami rynku, markami i członkami panelu oraz uczestnikami badań w celu wymiany opinii i danych konsumentów. Siedziba firmy znajduje się w Sztokholmie w Szwecji, a biura Cint znajdują się w największych miastach w Europie, Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Osoby fizyczne uczestniczą w badaniach rynkowych na platformie Cint poprzez członkostwo w panelu jednego z naszych właścicieli paneli lub za pośrednictwem jednego z naszych Partnerów, który kieruje Uczestników do ankiety lub innego programu badania rynku. Członkowie Panelu i Uczestnicy biorą udział w ankietach lub innych programach badania rynku w celu otrzymania i zrealizowania nagród i zachęt za ich udział.

Właściciele i partnerzy paneli Cint, którzy kierują uczestników do ankiet lub innych programów badań rynkowych, są administratorami danych, którzy określają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych. Cint będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, działając jako podmiot przetwarzający dane, wyłącznie na żądanie administratora danych.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do wielu celów, które wyjaśniono poniżej, wraz z przykładami kategorii danych osobowych do każdego celu. Konkretne szczegóły dotyczące wykorzystania danych osobowych mogą być również opisane dokładniej w ramach ankiety lub innego programu badania rynku. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zawsze możesz skontaktować się z nami zgodnie z opisem w "SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI" sekcja poniżej.

CINT CHRONI TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Rejestracja i udział w panelu należącym do jednego z naszych właścicieli paneli podlega Regulaminowi Cint. Możesz znaleźć Warunki korzystania z usługi Cint tutaj.

Twój udział w ankiecie lub innym programie badania rynku jest całkowicie dobrowolny, a wykorzystanie Twoich danych osobowych przez Cint odbywa się za Twoją zgodą. Ankiety i inne programy badania rynku administrowane przez Klientów, Partnerów Cint lub inne strony trzecie oraz dane zebrane w związku z tymi ankietami i innymi programami badań rynkowych nie podlegają niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Cint zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych. Cint stara się dostosować swoje praktyki dotyczące prywatności do obowiązujących przepisów, kodeksów i przepisów oraz kodeksów standardów obowiązujących stowarzyszeń zajmujących się badaniami rynku i opinii, w tym między innymi ESOMAR (www.esomar.org) i Stowarzyszenie Insights (www.insightsassociation.org).

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą zawsze gromadzone w sposób uczciwy i zgodny z prawem, do określonych celów. Na przykład Cint może gromadzić Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się lub uczestniczysz w panelu jednego z naszych właścicieli panelu, wypełniasz ankietę, uczestniczysz w innym programie badania rynku lub za pomocą środków automatycznych lub innych metod opisanych w „JAKIE INFORMACJE SĄ ZBIERANE PRZEZ TECHNOLOGIE ZAUTOMATYZOWANE?” sekcja poniżej.

Cint zbiera dane osobowe wyłącznie do celów badań rynkowych.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE?

Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i inne podobne informacje. Cint może gromadzić Dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, jeśli dobrowolnie przekażesz je Cint lub Cint może uzyskać Dane osobowe od naszych Właścicieli paneli, Klientów lub firm badawczych, które uzyskały zgodę Uczestnika. W przypadku członków panelu jednego z naszych właścicieli paneli Cint będzie gromadzić dane zgodnie z ich instrukcjami.

Cint może również uzyskiwać dane osobowe od właścicieli baz danych, którzy zapewnili nas, że ich bazy danych obejmują wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę na uwzględnienie i udostępnienie ich danych osobowych. Wreszcie Cint może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak książki telefoniczne.

Od czasu do czasu Cint może gromadzić wrażliwe dane osobowe, które w zależności od kraju, w którym mieszkasz, mogą obejmować pochodzenie rasowe lub etniczne, dokumentację zdrowotną, informacje finansowe, poglądy polityczne oraz przekonania religijne lub filozoficzne. Jeśli Cint zbierze Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, Cint zawsze uzyska Twoją wyraźną zgodę.

Możesz również przesyłać, przesyłać lub przesyłać treści lub materiały, w tym zdjęcia, filmy i / lub inne podobne lub powiązane treści lub materiały, które mogą zawierać Twoje dane osobowe, na przykład podczas udziału w ankietach lub innych programach badania rynku. Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane i ujawniane w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i nie powinny obejmować plików audio, wideo, obrazów ani podobizny nikogo poza Tobą.

JAK SĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Cint może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe z różnych powodów, w tym:

Należy pamiętać, że otrzymywanie wiadomości e-mail może wymagać udziału w naszych ankietach lub innych programach badania rynku. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji ankiet lub innych programów badania rynku.

Cint zawsze zapewnia, że ​​może przetwarzać Twoje dane osobowe. Cint zazwyczaj robi to po uzyskaniu Twojej zgody, jednak w ograniczonych przypadkach Cint może wykorzystać ustawowy warunek przetwarzania danych osobowych.

Jeśli zachodzi ustawowy warunek zezwalający Cint na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych i wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, nie musi to oznaczać, że Cint zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, ponieważ może na przykład podlegać ustawowemu obowiązkowi dalszego przetwarzania przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w niektórych celach, np. w celu przechowywania kopii transakcji handlowych przez minimum siedem lat.

JAKIE INFORMACJE SĄ ZBIERANE PRZEZ TECHNOLOGIE ZAUTOMATYZOWANE?

Cint może zbierać określone informacje automatycznie. W zależności od kraju, w którym mieszkasz, takie informacje mogą być traktowane jako Dane Osobowe. Takie informacje obejmują między innymi informacje o Twoim urządzeniu i możliwościach urządzenia, w tym między innymi system operacyjny urządzenia, inne aplikacje na Twoim urządzeniu, informacje o plikach cookie, adres IP, dostawcę sieci urządzenia, typ urządzenia, strefę czasową, stan sieci, typ przeglądarki, identyfikator przeglądarki, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia (taki jak identyfikatory do celów analitycznych lub reklamowych), identyfikator użytkownika dostawcy sieci (numer jednoznacznie przydzielony użytkownikowi przez dostawcę sieci), adres Media Access Control (MAC), reklama mobilna identyfikator, lokalizację i inne informacje, które samodzielnie lub w połączeniu mogą służyć do jednoznacznej identyfikacji urządzenia. Konkretna technologia jest określona poniżej:

Pliki Cookies:

Plik cookie to po prostu mały plik tekstowy zawierający informacje o użytkowniku, który strona internetowa umieszcza na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Cint umieszcza pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu w celu prowadzenia ankiet i innych programów badania rynku oraz zapobiegania oszustwom.

Cint może również wykorzystywać śledzące pliki cookie, tagi i skrypty do śledzenia pewnych informacji o Tobie w oparciu o Twoją aktywność w naszej witrynie lub witrynach stron trzecich. Cint może wykorzystać te informacje do ustalenia, czy widziałeś, klikałeś lub w inny sposób wchodziłeś w interakcję z reklamą online lub promocją, nad którą pracuje Cint, aby pomóc w ocenie jednego z naszych Klientów badawczych. Za Twoją zgodą Cint może również wybrać Cię do ankiety lub innego programu badania rynku, w którym pliki cookie będą używane w celu wystawienia Cię na określone reklamy lub promocje przed ankietą lub innymi działaniami w ramach programu badania rynku w celu oceny takich konkretnych reklam lub promocji.

Za Twoją zgodą Klienci lub Partnerzy Cint mogą również umieszczać pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu i wykorzystywać te pliki cookie, znaczniki i skrypty do śledzenia pewnych informacji o Twojej aktywności na określonych stronach internetowych. Klienci lub Partnerzy Cint mogą wykorzystywać te informacje do różnych badań rynkowych.

Jeśli chcesz, możesz nie wyrażać zgody na pliki cookie lub nie akceptować plików cookie, dostosowując ustawienia prywatności przeglądarki internetowej, aby usuwać pliki cookie po opuszczeniu witryn internetowych lub po zamknięciu przeglądarki. Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie. Brak zgody, usunięcie plików cookie lub zablokowanie plików cookie może uniemożliwić Ci udział w ankietach lub innych programach badania rynku lub negatywnie wpłynąć na Twoje wrażenia z użytkowania. Informacje o tym, jak zrezygnować z plików cookie, można znaleźć w sekcji zatytułowanej „JAK ZREZYGNOWAĆ?”

Używanie plików cookie przez Cint zawsze odbywa się za Twoją zgodą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies używanych przez Cint, kliknij tutaj.

Identyfikatory reklam mobilnych:

Identyfikator reklamy mobilnej to ciąg cyfr i liter identyfikujący pojedynczy smartfon lub tablet. W iOS identyfikator reklamy mobilnej nosi nazwę „Identity For Advertisers” (w skrócie IDFA lub IFA). W systemie Android identyfikator reklamy mobilnej to GPS ADID (lub identyfikator usług Google Play dla Androida). Cint może zbierać mobilne identyfikatory reklamowe lub uzyskiwać je od Partnera. Cint może wykorzystywać mobilne identyfikatory reklamowe w naszych programach badania rynku lub w celu udostępniania danych Klientom lub Partnerom. Za Twoją zgodą Cint może również wybrać Cię do ankiety lub innego programu badania rynku, w którym identyfikatory reklam mobilnych będą używane w celu wystawienia Cię na określone reklamy lub promocje przed ankietą lub innymi działaniami w ramach programu badania rynku w celu oceny takiej konkretnej reklamy lub promocje.

Cint będzie zbierać lub uzyskiwać identyfikatory reklam mobilnych wyłącznie za Twoją zgodą.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web:

Sygnał nawigacyjny (nazywany również tagiem, czystym gifem lub pikselem 1 × 1) składa się z małego ciągu kodu osadzonego na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Mogą być widocznym obrazem graficznym skojarzonym z sygnalizatorem sieciowym lub nie, a często jest on zaprojektowany tak, aby wtapiał się w tło strony internetowej lub wiadomości e-mail.

Cint może używać sygnałów nawigacyjnych w naszych wiadomościach e-mail, aby pomóc określić, czy nasze wiadomości są otwarte i zweryfikować wszelkie kliknięcia prowadzące do łączy w wiadomości e-mail lub w reklamach lub badaniach witryn internetowych w celu ustalenia, czy Uczestnik przeglądał reklamy lub inne treści online mierzone przez Cint. . Cint i nasi upoważnieni agenci mogą łączyć dane osobowe z sygnalizatorami sieciowymi w celach operacyjnych i badawczych.

Dane o lokalizacji geograficznej:

Cint może zbierać informacje o lokalizacji geograficznej z komputera lub urządzenia. Cint może wykorzystywać Twoje dane geolokalizacyjne do zapobiegania oszustwom lub do celów badań rynkowych, w tym między innymi do badań reklamowych lub innych działań związanych z badaniami rynku opartymi na śledzeniu. Cint uzyska Twoją zgodę, jeśli Cint zbierze lub wykorzysta informacje o Twojej lokalizacji geograficznej.

Cyfrowe odciski palców:

Cint może korzystać z technologii cyfrowych odcisków palców w celu gromadzenia określonych danych o użytkowniku i / lub jego komputerze lub urządzeniu. Dane te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, a także dane nieosobowe, takie jak system operacyjny komputera lub numer wersji przeglądarki. Ta technologia tworzy unikalny identyfikator komputera, który może być używany do zapobiegania oszustwom lub do identyfikowania i śledzenia Twojego udziału w ankiecie lub innym programie badania rynku oraz ograniczania udziału zgodnie z wymaganiami określonej ankiety lub innego programu badania rynku.

Informacje z mediów społecznościowych:

Możesz również otrzymać możliwość udziału w ankietach i innych programach badań rynkowych za pośrednictwem lub za pośrednictwem platform mediów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w ankietach lub innych programach badań rynkowych za pośrednictwem lub z platformami mediów społecznościowych, Cint może, za Twoją zgodą, zbierać określone informacje profilowe przechowywane na Twoim koncie platformy mediów społecznościowych.

Pliki z logami:

Cint automatycznie gromadzi i przechowuje określone informacje podczas ankiet i innych programów badania rynku. Nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować Twoją przeglądarkę. Informacje te są okresowo usuwane w ramach normalnych procedur konserwacyjnych.

Informacje zbierane przez Cint od stron trzecich:

Cint może uzyskiwać dane osobowe, informacje behawioralne i / lub demograficzne od stron trzecich, w tym między innymi od platform zarządzania danymi, sieci reklamowych, biur usług informacyjnych, innych dostawców badań rynkowych i / lub platform mediów społecznościowych. Cint może wykorzystywać dane osobowe, dane behawioralne i / lub demograficzne otrzymane od tych stron trzecich do różnych celów, w tym między innymi do walidacji danych, dołączania danych, opracowywania spostrzeżeń marketingowych, wykrywania oszustw.

KOMU CINT UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?

Cint nie udostępni Twoich Danych Osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że będzie to wymagane przez prawo, jak określono poniżej.

Jeśli ankieta lub inny program badania rynku lub inna działalność obejmuje udostępnianie Danych Osobowych stronie trzeciej, Cint udostępni Twoje Dane Osobowe wyłącznie za Twoją zgodą. Jeśli zebrane dane są wykorzystywane do modelowania statystycznego w celu lepszego zrozumienia trendów i preferencji wśród określonych grup lub odbiorców w ogólnej populacji, tylko ograniczone udostępnione dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów badania rynku i ponownie tylko za Twoją zgodą.

Cint może ujawniać Twoje dane osobowe, dane dotyczące profilowania lub inne dane badawcze stronom trzecim w następujący sposób:

Cint może udzielać licencji na określone ograniczone Dane osobowe stronom trzecim (np. Brokerom danych, agregatorom danych itp.) Do celów badań rynkowych, w tym między innymi licencjonowania danych na poziomie indywidualnym i / lub danych zbiorczych (np. i / lub zakup lub użytkowanie usług, dane dotyczące odwiedzin w witrynie internetowej, historia wyszukiwania w Internecie itp.) w celu opracowania spostrzeżeń dotyczących odbiorców i / lub modeli podobnych, w celu sprzedaży takich danych klientom strony trzeciej w celu przeprowadzania analiz i dostarczania informacji marketingowych. Informacje te mogą być udostępniane za pośrednictwem pliku cookie (identyfikator pliku cookie), mobilnego identyfikatora reklamy, adresu e-mail lub w inny sposób. Po wykonaniu podobnego modelowania lub agregacji dane osobowe są usuwane.

Ponadto informacje identyfikacyjne i informacje zebrane w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane stronom trzecim, w tym między innymi Klientom, Partnerom, agentom i / lub sprzedawcom w celu identyfikacji respondentów w celu ponownego kontaktu z ankietami lub komunikacją, wykrywania oszustw i / lub zapobieganie, dopasowywanie baz danych, walidacja danych, dołączanie danych, kodowanie, segmentacja danych oraz usługi związane z nagrodami, zachętami i / lub loteriami lub promocjami.

Cint może przechowywać Dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację maszyny w celu spełnienia Twoich żądań i / lub wymagań biznesowych Cint. Na przykład Cint może zachować adresy e-mail Uczestników, którzy zrezygnowali, aby upewnić się, że Cint spełni takie życzenie. Wszelkie przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Cint ponownie udostępni Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą.

CZY CINT ZBIERA INFORMACJE OD DZIECI?

Cint nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców. Jeśli Cint dowie się, że Cint nieumyślnie zebrał Dane osobowe od dziecka poniżej wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców, Cint usunie takie Dane osobowe z naszej bazy danych.

JAKIE ZABEZPIECZENIA WPROWADZONO CINT, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym Cint wprowadził rozsądne techniczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony informacji gromadzonych przez Cint. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych w celu wykonywania swoich obowiązków, są upoważnieni do dostępu do Twoich danych osobowych.

Pomimo zabezpieczeń wdrażanych przez Cint transmisje przez Internet i / lub sieć komórkową nie są całkowicie bezpieczne, a Cint nie gwarantuje bezpieczeństwa transmisji online. Cint nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione przez osoby fizyczne podczas przesyłania danych osobowych do Cint.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Cint będzie przechowywać Dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania lub zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Ciebie. Okres ten może również wynikać z zobowiązań umownych Cint lub jednego z naszych Właścicieli Panelu lub Partnera wobec Ciebie, obowiązujących okresów przedawnienia (do wnoszenia roszczeń) lub zgodnie z obowiązującym prawem.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Konkretnie:

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami z takim żądaniem za pomocą

dane kontaktowe podane w "SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI" sekcja poniżej.

Po otrzymaniu wniosku od osoby fizycznej Cint podejmie próbę dostarczenia żądanych informacji w ciągu 30 dni, pod warunkiem, że żądanie jest takie, że można na nie odpowiedzieć w tym czasie. Jeśli potrzeba więcej czasu, Cint powiadomi Cię w ciągu trzydziestu dni.

Jednak w niektórych sytuacjach Cint może nie być w stanie zapewnić dostępu do niektórych danych osobowych. Może się to zdarzyć, gdy:

Jeśli Cint odrzuci prośbę osoby fizycznej o dostęp do jej danych osobowych, Cint poinformuje osobę o przyczynie odmowy.

JAK ZREZYGNOWAĆ?

Twoja decyzja o wzięciu udziału w ankiecie lub innym programie badania rynku, udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytanie w ankiecie lub podaniu Danych Osobowych, w tym Wrażliwych Danych Osobowych, będzie zawsze szanowana.

Możesz zdecydować, czy chcesz wziąć udział w określonej ankiecie lub innym programie badania rynku, odmówić odpowiedzi na niektóre pytania lub zaprzestać udziału w dowolnym momencie. Jednak niedostarczenie pewnych informacji lub nieudzielenie pełnego udziału w określonej ankiecie może uniemożliwić Ci otrzymanie wynagrodzenia motywacyjnego lub udział w przyszłych określonych badaniach naukowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zachęt, zapoznaj się z Regulaminem Cint, klikając tutaj.

Członkowie panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli, którzy nie chcą już uczestniczyć w ankietach, innych programach badań rynkowych lub podlegają wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii lub innych działań, w tym plików cookie, mogą zrezygnować, odwiedzając stronę Ustawienia prywatności portalu członka panelu, do którego należysz. Na stronę Ustawienia prywatności można również przejść, klikając łącza do rezygnacji w zaproszeniach do ankiet. Wreszcie, Członkowie Panelu i Uczestnicy mogą skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „KONTAKT” poniżej.

POLITYKA TRANSGRANICZNA

Cint przechowuje dane w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednak jako organizacja globalna firma stowarzyszona z Cint lub niepowiązany usługodawca może gromadzić, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe poza kraj pochodzenia.

(UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Podmioty prawne Cint spoza UE i EOG zawarły wewnątrzfirmowe umowy o ochronie danych, korzystając ze standardowych klauzul umownych przygotowanych przez Komisję Europejską. Cint ma zawarte umowy z usługodawcami i innymi dostawcami biznesowymi, które wymagają od umawiających się stron poszanowania poufności Twoich danych osobowych i postępowania z europejskimi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych.

Federacja Rosyjska:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej, Cint gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe obywateli Federacji Rosyjskiej w Federacji Rosyjskiej, a następnie przekazuje je do UE lub EOG.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych ankiet i innych programów badań rynkowych, a nie do innych produktów lub usług. Nasze ankiety lub inne programy badań rynkowych mogą zawierać linki do wielu stron internetowych osób trzecich, które według Cint mogą zawierać przydatne informacje. Zasady i procedury opisane tutaj przez Cint nie mają zastosowania do tych witryn. Cint zaleca uważne przeczytanie informacji o polityce prywatności lub polityk każdej odwiedzanej witryny w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych. Biorąc udział w naszych ankietach lub innych programach badań rynkowych lub w dowolnej z naszych witryn internetowych po zmianie Informacji o polityce prywatności, użytkownik dobrowolnie i wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i ujawnianie danych osobowych w sposób określony w takich przypadkach: aktualna informacja o polityce prywatności.

Kontakt

Cint bardzo ceni Twoją opinię i opinie. Jeśli chcesz przejrzeć, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, masz pytania, komentarze lub sugestie, lub jeśli chcesz zrezygnować z naszych ankiet lub innych programów badań rynkowych lub masz pytania dotyczące swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

E-mailem na adres: [email chroniony]

Lub pocztą na adres:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Sztokholm, Szwecja

UWAGA: Specjalista ds. Przestrzegania prywatności


Odnośnie do badań mączlików

Ta strona korzysta z wtyczki internetowej Pollfish. Pollfish to internetowa platforma ankietowa, za pośrednictwem której każdy może przeprowadzać ankiety. Pollfish współpracuje z programistami aplikacji na smartfony i właścicielami witryn internetowych, aby mieć dostęp do użytkowników takich aplikacji / witryn internetowych i kierować do nich ankiety. Ta strona wykorzystuje i umożliwia korzystanie z plików cookie firmy Pollfish. Kiedy użytkownik łączy się z tą witryną, Pollfish sprawdza, czy użytkownik kwalifikuje się do ankiety. Dane zebrane przez Pollfish będą powiązane z Twoimi odpowiedziami w kwestionariuszach za każdym razem, gdy Pollfish prześle takie kwestionariusze do uprawnionych użytkowników. Aby uzyskać pełną listę danych otrzymanych przez Pollfish za pośrednictwem tej witryny, należy uważnie przeczytać warunki respondentów Pollfish, które znajdują się na stronie https://www.pollfish.com/terms/respondent. Korzystając z tej witryny, akceptujesz niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności i niniejszym wyrażasz wyraźną zgodę na umieszczenie pliku cookie Pollfish w Twoim systemie i przetwarzanie przez firmę Pollfish wyżej wymienionych danych. Ponadto informujemy, że możesz w dowolnym momencie wyłączyć działanie Pollfish, korzystając z „sekcji rezygnacji” Pollfish dostępnej na stronie internetowej Pollfish lub wyłączając „pliki cookie stron trzecich” w ustawieniach przeglądarki. Jeszcze raz zapraszamy do zapoznania się z warunkami użytkowania respondenta Pollfish, jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy obraz działania Pollfish.

APPLE, GOOGLE I AMAZON NIE SĄ SPONSORAMI ANI NIE SĄ ZAANGAŻOWANE W ŻADNY SPOSÓB W TEN KONKURS / LOSOWANIE. ŻADNE PRODUKTY JABŁKOWE NIE SĄ WYKORZYSTANE JAKO NAGRODY.